Русе

Информация | Kарта | Транспорт
seen
35685
facebook
Русе

Русе има богата, хилядолетна история. Възниква през І век във вид на римско военно укрепление и пристанище с наименованието “Сексагинта Приста”(Пристанище на 60-те кораба).

В края на 19 в. и началото на 20 в., благодарение на широкия спектър от икономически и духовни контакти със страните по Дунава, Русе се превръща в най-големия и красив град в България, с подчертан европейски облик и традиции. Изграждат се редица стилни сгради с уникална външна и вътрешна декорация в стил “сецесион” – проектирани и построени от италиански, австрийски, немски и български строители. Тук се изгражда и първата жп-линия от Русе до Варна.

С най-голямо значение за културния туризъм е архитектурния облик на Русе. Там ще намерите “Националния музей на транспорта и съобщенията”; Регионалния исторически музей – Русе, който има осем експозиции, някой от които са “Пантеона”, “Калиопа” и др.; музея в град Бяла.
Освен богатото културно-историческо наследство на гр. Русе, в неговите околности има две исторически зони – АР “Иванови скални църкви”(включен в списъка със защитените световни културни паметници на ЮНЕСКО) и “Средновековен град Червен” (национален паметник). По пътя за тях се минава през “Басарабовския скален манастир” в с .Басарабово, който е свързан с комплекса в с. Иваново. Безспорните качества на намиращите се в скалните църкви стенописи, карат историците да считат, че тук е бил един от най-големите културни и духовни центрове на Второто българско царство. Намиращият се на 14 км от Ивановските скални църкви “Средновековен град Червен” е най-голямата и автентично запазена крепост от епохата на Втората българска държава.