Манастири и църкви >> Свети Йоан Алитургетос (Неосветени), ХІV в.

Свети Йоан Алитургетос (Неосветени), ХІV в.

Информация | Kарта
seen
27331
facebook
Свети Йоан Алитургетос (Неосветени), ХІV в.
Свети Йоан Неосветени, Несебър е църква с кръстовидна форма характерна за българската архитектурна школа. Ярката украса на фасадата е най-хубавото доказателство за това. Според легендата рицарите на Амедей 6-ти Савойски изгорили покрива й и не е имало църковни церемонии.

Разнообразието от декоративни и архитектурни елементи се преплитат забележтелно - арки, ниши, конзоли, пластична керамика и каменна украса. Целият под е покрит с мозайка от геометрични фигури от червен и зелен мрамор, а олтарът има мраморна украса от преплетени лозови листа.