Манастири и църкви >> Свети Йоан Кръстител - Несебър

Свети Йоан Кръстител - Несебър

Информация | Kарта
seen
17677
facebook
Кръстовидната форма на сградата се подчертава от покрива. Състои се от къси и високи части. Изградена е от каменни блокове, споени с хоросан. Шест от масивните блокове са с канали за дъждовната вода. Лицевата страна на тези елементи е украсена със сводове. На южната стена е запазена фреска (ХІV в.) с лика на дарителя. На северната стена има фреска от ХVІ-ХVІІ в.