Градове >> Летница

Летница

Информация | Kарта
seen
9176
facebook
Намира се в Ловешка област. Летница вероятно датира от ІV в.пр.н.е., ако се съди по откритото тракийско съкровище от този период. Името му идва от Летовище и подсказва, че още от далечни времена скотовъдите са летували тук със стадата си.