Градове >> Левски

Левски

Информация | Kарта
seen
7748
facebook
Град Левски се намира в област Плевен. Старото му име е Караач. Селото е обявено за град през 1945 г. Интерес да се види представлява стария каменен мост – Римски мост.