Градове >> Кубрат

Кубрат

Информация | Kарта
seen
9250
facebook
Кубрат
Намира се в област Разград. Носи името на кан Кубрат – бащата на кан Аспарух. Според легендите е създадено през 15 в. Най-старо писмено сведение има от 1624 г. В града има интересен парк, в който има редки видове дървета и храсти.