Етрополе

Етрополе

Информация | Kарта
seen
9776
facebook
Град Етрополе се намира в Софийска област, близо до град Правец. Тук има селище от дълбока древност. През 16-17 век се развива като рударски и занаятчийски център. Добиват се желязо, мед, злато и сребро.

С разработването на рудните залежи се развиват - ковачество, медникарство, ножарство, златарство, тюфекчийство. На 24 ноември 1877 г. предният отряд на генерал Гурко донася свободата на Етрополе и оттук в продължение на 40 дни се ръководи зимният преход на Балкана.