Градове >> Дългопол

Дългопол

Информация | Kарта
seen
8821
facebook
Град в област Варна, близо до язовир “Цонево”. В околността се намира Природната забележителност Чудните скали. Местноста представлява специфичен ландшафт - скален венец с уникални скални образувания и местообитание на редки представители на орнитофауната.