Градове >> Гурково

Гурково

Информация | Kарта
seen
3279
facebook

Град в Южна България, област Стара Загора.

За първи път името на селището Гурково се споменава през 1450г. в турския регистър за данъци. Най - старото му българско име е Колупчии и идва от турската дума "колъгчиян", което значи караулно село. В Хаинското устие византийците неведнъж са бягали пред меча на страшните българи. По-късно огромна турска армия навлиза в него и не излиза нито един жив човек оттам. Нашествениците проклинат прохода и оттогава той става Хаинбоаз ( предателски ), а селото Хаинето (Хаинкьо). Сега носи името на прославеният руски генерал Гурко.