Градове >> Главница

Главница

Информация | Kарта
seen
9093
facebook

Главница е град в Силистренска област, в близост до градовете Тутракан и Дулово.

В близост се намира защитената местност Блатото “Малък Преславец”. Намира се на 20 км западно от езерото Сребърна и е отделено от Дунав с дига. По структура блатото много прилича на езерото “Сребърна”.