Бухово

Бухово

Информация | Kарта
seen
3983
facebook
Град в Западна България, район Кремиковци, Столична община.

Интерес в Бухово представляват: Буховски манастир Света Мария Магдалена ;Буховски манастир Свети Архангел Михаил; Чудотворна икона „Достойно ест” от Света Гора.