Скали >> Мелнишките пирамиди

Мелнишките пирамиди

Информация | Kарта
seen
25356
facebook
Мелнишките пирамиди

“Мелнишките пирамиди” са скални образувания в югозападните склонове на Пирин. Те са красиви пясъчни образувания в околностите на гр.Мелник.

Мелнишките пирамиди са едни от най-посещаваните скални пирамиди в страната. Достигат височина 100 м и са образувани от ерозионното въздействие на водата, ветровете, топлината и студа. На върха на Мелнишиките пирамиди растат различни широколистни растения и треви.