Скали >> Чудните скали - Варна

Чудните скали - Варна

Информация | Kарта
seen
25125
facebook
Чудните скали - Варна
“Чудните скали” са разположени на десния бряг на р.Луда Камчия близо до с.Аспарухово, Варненско. Имат форма на островърхи, високи конуси и пирамиди. Погледнати отдалече приличат на полуразрушен древен замък. Скално образувание, намиращо се на юг от “Чудните скали”, наподобява фигура на свинска глава.