Скали >> Ритлите

Ритлите

Информация | Kарта
seen
13590
facebook
Ритлите
Ритлите са най-интересните природни паметници в пролома на река Искър. Започвайки от нивото на реката, трите стени високи 60-80 м и постепенно се извисяват до 200 м. Народът ги е оприличил на ритли на кола и им е дал това име. Тези вертикални стени са изградени от варовици, образувани от скелети на измрели корали и черупки на орбитолини. Ритлите са впечатляваща гледка и са обект на алпинизъм.