Скали >> Провъртеника

Провъртеника

Информация | Kарта
seen
12516
facebook
Провъртеника е скална композиция от високи скални форми, които са струпани на едно място и се открояват от другите скали. Намира се на 1 км от гара Карлуково. В най-високата си част има кръгъл отвор, който е като малко прозорче, наричащо се “окото”.