Скали >> Доброванските гъби

Доброванските гъби

Информация | Kарта
seen
15120
facebook
Доброванските гъби са три скални образувания с форма на огромни гъби върху един от хълмовете край старото село Доброван. Разположени са на 10 м една от друга. Най-голяма и красива е средната гъба, която има височина 4 м. Образуването им се дължи на различната здравина на пясъчните пластове и атмосферните процеси, които са им действали през годините. Доброванските гъби са особено впечатляващи и са обявени за природна забележителност.