Пещери в България >> Новата пещера

Новата пещера

Информация | Kарта
seen
11482
facebook
“Новата пещера” е открита през 1962 г. и се намира във Врачанската планина, местността “Подравнището”. Красивата галерия има дължина 35 м. Има множество сталактити, сталагмити, синтрови езера и пещерни бисери.