Пещери в България >> Водната пещера

Водната пещера

Информация | Kарта
seen
12436
facebook
“Водната пещера” се намира в Старопланинския искърски пролом до с.Церово. В нея се наблюдава рядка форма на пещерно мляко във вид на власинки. Водната пещера е обитавана от най-едрите троглобионти в България.