Манастири и църкви >> Преображенски манастир

Преображенски манастир

Информация | Kарта
seen
11111
facebook
Преображенският манастир е разположен близо до Велико Търново на 10 км от Царевец. Преображенският манастир е основан през 14 в., но сегашните сгради са построени през 19-ти век. Строежът на съборната църква “Св. Преображение” започва от Кольо Фичето. Тя е с уникална архитектура. Ненадмината е и живописната украса, създадена от видния български възрожденец Захари Зограф. Внимание заслужава и труда му по олтара на храма, а също така и стенната рисунка “Колелото на живота” на външната стена на църквата.