Градове >> Белослав

Белослав

Информация | Kарта
seen
10507
facebook
Белослав
Намира се на 19 км западно от Варна. В близост са градовете Провадия и Девня. Селището е носило имената: Гебеджек, Белево и Белово.
Общината е разположена на двата бряга на Варненското езеро. Развити са кораборемонта и корабостроенето.