Сто туристически обекта >> Музеи в София >> Национален природонаучен музей

Национален природонаучен музей

Информация | Kарта
seen
20936
facebook
Национален природонаучен музей

Националният природонаучен музей при БАН е най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Тук се съхранява и популяризира живата и нежива природа в България и чужбина - над един милион екземпляра животни, растения и минерали. Експозициите на Националния природонаучен музей включват повече от 400 вида бозайници, над 1200 вида птици, множество земноводни и влечуги, стотици хиляди насекоми и други безгръбначни, както и фосилни образци (кости, костни фрагменти и цели скелети). Също така тук са изложени много минерални видове и около 1200 вида хербарни образци от флората на България.

Националният природонаучен музей се намира на бул."Цар Освободител" № 1
(раб. време 10:00-18:00 без почивен ден)

Информацията е ползвана от сайта на Българския туристически съюз www.btsbg.org

Забележка:Поради несериозното отношение от страна на персонала на музея, който не ни позволи да направим снимки тук, няма до поставяме допълнителни снимки!!!