Планини >> Вискяр планина

Вискяр планина

Информация | Kарта
seen
1010
facebook

Вискяр е планина в Западна България, част от Завало-Планската планинска редица на Средногорието, разположена на границата между Софийска и Пернишка област.
Вискяр е ниска планина, която е слабо залесена.
По североизточните и склонове има малки широколистни гори от бук и дъб, а югозападните и са обезлесени.

Планината е разположена между котловините Бурелска, Софийска и Брезнишка. Радуйската седловина я свързва с планината Люлин.

Най-високият връх на Вискяр планина е връх Мечи камък (1077 м) на 4 км от Брезник. По билото на планината преминава главния вододел на България между водосборните басейни на Черно и Егейско море. От Вискяр планина извират реките Габерска и Сливнишка (от басейна на Искър).