Планини >> Стъргач планина

Стъргач планина

Информация | Kарта
seen
930
facebook

Стъргач е планина в Югозападна България и Северна Гърция и е най-ниската планина в Рило-Родопския масив. От Пирин я отделя долината на р.Мътница, на запад се свързва с планината Славянска посредством седловината Пъдарчовци, а долината на р.Ватитолу я отделя от планината Черна гора. По-голяма част от планината е на гръцка територия. В северната и част преминава участък от българо-гръцката граница.

Най-високия връх на Стъргач планина е връх Стъргач (1270 м), който се намира на гръцка територия. На българската територия най-висок е връх Асанов връх (1217,7 м).
На малки площи в планината се срещат гранит и опушен кварц.

Поради близостта и до Егейско море, климатът в Стъргач е преходно-средиземномоски. Преобладава храстова растителност. От животните се срещат дива котка, дива свиня, заек.
В самата планина няма серища, но в подножието и са разположени 1 град и 3 села на гръцка територия и 2 села на българска територия.