Тракийски гробници >> Могила Хелвеция

Могила Хелвеция

Информация | Kарта
seen
1533
facebook

Тя е втората могила около Шушманец и се намира край град Шипка, община Казанлък.
Тракийската гробница е изградена в южната периферия на могилата. Гробната камера с правоъгълна форма и предверието, са покрити с общ конзолен свод, направен от големи, добре обработени каменни блокове, свързани с железни скоби, заляти с олово. Дромосът, който е допълнително прилепен до фасадата на предверието, е широк 2,55 м и дълъг 3,55 м. Изграден е от различни по размер и обработка блокове на глинена спойка. Стените на гробната камера и предверието са покрити с тънък слой щукова мазилка. Там, където мазилката е нарушена, се виждат многоцветни стени, което предполага най-малко два периода на използване. Вратата, с която се затваря гробната камера на Хелвеция има две крила, които имали устройство за затваряне от вътрешната страна. Интересен е прагът в предверието на гробницата, който има малък улей, доказващ, че тук се извършвани жертвоприношения.

Скелет на кон е открит в предверието. Още един кон е имало в източното крило на дромоса.

Тук е бил намерен и бронзов набузник. Според Георги Китов погребението в тракийската гробница на могила Хелвеция е извършено в края на V в.пр.н.е., а изграждането на комплекса – няколко десетилетия по-рано.