Тракийски гробници >> Могила Шушманец

Могила Шушманец

Информация | Kарта
seen
1606
facebook

Тракийската могила Шушманец се намира край град Шипка, община Казанлък, област Стара Загора, висока е 20 м и с диаметър 200 м. Според Георги Китов е била изградена в края на V в.пр.н.е. и е била използвана през 4 в.пр.н.е. Самата гробница е шедьовър на тракийската архитектура: Гробната камера е толос с вертикални стени с височина 4 м и седем вградени дорийски колони. Дизайнът на купола и изпълнението са необичайни. Над всяка полу колона е моделиран пиластър, а върхът на конструкцията на купола се състои от 15 радиални блока легнали върху дорийската колона в центъра на камерата.

Входът нея е с йонийска рамка на вратата, на която има фронтон (плоча) с палмети. Предверието е е правоъгълно с конзолен свод с височина 5,6 м и води към гробната камера . На фасадата на предверието също има фронтон, подпрян от йонийска колона. Сега от него е останал само фрагмент. От двете страни на фасадата са добавени стени, изгардени от грубо обработени блокове. Колоните, стените и подът на камерата и предверието са били покрити с варова мазилка, която не е добре запазена.

Върху пода на предверието са открити скелетите четири коня и на две кучета, които вероятна са принесени в жертва. В тракийските обреди конете служат да съпроводят душата на погубения в царството на мъртвите.