Тракийски гробници >> Гаговска тракийска гробница

Гаговска тракийска гробница

Информация | Kарта
seen
1733
facebook

Тракийската надгробна могила се намира на около 700 м от покрайнините на село Гагово, област Търговище.
В началото на 2009 г. в Историческия музей в Попово е получена информация за поредна иманярска дейност на една от гробниците на територията на общината.

Проведени са тримесечни спасителни археологични проучвания на около 4 м дълбочина, работниците се натъкват на добре запазени части от гробна камера с диаметър около 3,7 м. Съгласно резултатите от проучванията, гробницата представлява монументален архитектурен комплекс състоящ се от две кръглокуполни гробни камери (с диаметър 3,7 и 3,9 м), обща правоъгълна пред гробна камера, дромос (коридор) и едно допълнително помещение.

Всички тези каменни съоръжения са силно пострадали освен от няколкократно ограбване на гробницата, но и от това, че за известен период е била превърната в кариера за добиване на готов обработен камък. Именно затова са останали много малко ценни находки като фрагменти от битова керамика, останки от въоръжение, части от архитектурни елементи, позволяващи датирането на обекта в края на IV – началото на III в. пр. Христа.

Гробница с подобно архитектурно планово решение от времето на траките не е известна досега на територията на днешна България. Долепените една до друга гробници навяват на мисълта, че тук е извършено погребение на двама знатни тракийци. Кирпиченият тунел свързващ двете гробни камери е с дължина 5,5 м. Уникалният проход, дело на древните тракийски майстори е напълно запазен.

Тракийската могила до село Гагово община Попово е паметник на културата с национално значение. През есента на 2009 г. е построен защитен навес със средства на община Попово.