Водопади в България >> Водопад Скока

Водопад Скока

Информация | Kарта
seen
4312
facebook
Водопад Скока
Водопад Скока се намира на 2км. западно от село Калейца, по река Лопушница с височина на пада около 8м. Селото е разположено на 7 км. от Троян и 35 км южно от Ловеч в Предбалкана, край малката Команска река, ляв приток на р. Осъм, на височина 380 м.
С. Калейца е известно и като родното място на видния български поет Ламар - Лалю Маринов Пончев.