Самоков

Самоков

Информация | Kарта | Транспорт
seen
2152
facebook

Самоков е древно селище основано още от траките. Намира се в Самоковската котловина е разположена между няколко планини - Рила, Плана, Витоша, Верила, Ихтиманска Средна гора. Градът е разположен на около 60 км от София.

Предпоставка за възникването му стават богатите залежи на руда и разкопките показват, че Самоков е сред най-старите селища за добив и обработка на желязо на Балканския полуостров. Основата на сегашното селище започва през Втората българска държава.

До Освобождението Самоков се превръща в голям занаятчийски център основа, на което са железодобивът и скотовъдството. Основават се няколко фабрики, развива се търговията, населението на града нараства до повече от 10 000 души.

През ХVІІІ в. в Самоков се създава Самоковската художествена школа, която става една от най-известните в българските земи и има голям принос за културното развитие на българската нация.

Интересно е да се знае, че през 1828 г. в Самоков е създадена първата печатница в България от Никола Карастоянов.

Самоков е освободен от руските войски през декември 1877 г. след битката при Ново село, които го спасяват от разграбване.

След Освобождението занаятите започват да западат и развитието на града спира. Сега Самоков е не голям български град с богата история и много добри условия за планински и еко туризъм. Интересни са да се видят многото храмове в града, а на близо се намира Боровец един от най-големите ски курорти в България.