Резервати в България >> Милкини скали

Милкини скали

Информация | Kарта
seen
2401
facebook
Природна забележителност, представляваща изградено от дребнозърнести пясъчници скално образувание. Намира се в землището на с. Колена, община Стара Загора. Площ: 1 ха.

Легендата разказва, че през 1371 г. в близост били владенията на местния феодал Хрищян. След поражението му в сражението с турците неговите две сестри, Станка и Милка, сплели косите си и скочили от скалите в пропастта.
Пешеходният преход от с. Колена до Милкини скали е 1 час и 30 минути, а от хижа "Морулей" - 2 часа.