Парк Бедечка

Парк Бедечка

Информация | Kарта
seen
3359
facebook
Паркът "Бедечка" в Стара Загора заема площ от 1060 дка, залесен е от 1958 г. В него се намира “Старият чинар”, на възраст около 500 г., обявен за природна забележителност. През парка протича река Бедечка, дълга 34 км, ляв приток на Съзлийка.