АИР в България >> Занаяти в Стара Загора от края на ХІХ в. и началото на ХХ в.

Занаяти в Стара Загора от края на ХІХ в. и началото на ХХ в.

Информация | Kарта
seen
2604
facebook
Изложбата е експонирана в Балабановата къща в Стара Загора, построена през първото десетилетие на ХХ век. Представени са бакърджийска, терзийска и бъчварска работилница.

Заявки за посещение на тел. 042/919- 201
Адрес: ул. “Ангел Кънчев” 80 (Балабановата къща)
Приемно време: 10.00 - 18.00
Почивни дни: неделя и понеделник