Крепости в България >> Пиргова кула

Пиргова кула

Информация | Kарта
seen
2040
facebook

Намира се в центъра на Кюстендил, до градската „Чифте баня" и джамията „Ахмед бей". Названието „Пиргова” произхожда от гръцката дума – „пиргос”, което означава кула. Има почти квадратен план с размери 8,25 Х 8,35 м и височина 15,50 м. Състои се от приземие и три етажа. Основите на приземието имат дебелина 1,40 м, на двата етажа 1,10 м и на третия — 0,80 м. Снабдена е с един вход в приземието. Осветлява се от мазгали и прозорци на горния край на южната фасада. Приземният етаж е служел за склад.

Входът от изток е отворен през късното Средновековие, когато кулата е превърната в склад за оръжие. В първия етаж са разположени засводен отвор от север, огнище за отопление и две бойници. Вторият етаж е организиран за продължително обитаване – с огнище, ниша, три прозореца и полуетаж – галерия с ниша за хигиенни нужди. Третият етаж осигурявал кръговата отбрана с вертикални и кръгли бойници. Пирговата кула по своята архитектура и строеж принадлежи към типа на отбранителните кули от XV—XVI в. Тя представлява самостоятелна кула -бойница на местен феодал.