Исторически музей – Нова Загора

Исторически музей – Нова Загора

Информация | Kарта
seen
1704
facebook
Историческият музейНова Загора е създаден през 1926 г. от учителя Никола Койчев. Целта му е да проучва, изследва, съхранява, публикува и експонира както недвижимите паметници на културата, така и намерените експонати. Голямо значение имат проведените разкопки на селищна могила с. Караново в периода 1936-1937 г. и 1946-1957 г.

В момента във фондовете на музея се съхраняват близо 40 000 експоната. Впечатляваща е експозицията по праистория, а също и колекцията от хирургически инструменти и бронзови съдове от античността.

Историческия музей посреща 2 международни археологически експедиции: Българо-австрийска на сeлищна могила с. Караново от 1984 г. и ще продължат до 2011 г. и българо-японска експедиция на селищна могила с. Дядово, като съвместна работа продалжава и сега.

През последните години бяха построени 2 нови археологически бази, в края на септември 1997 г. беше открита нова експозиция-археология и е извършена компютаризация на музея.