Култура >> Художествена галерия – Сливен

Художествена галерия – Сливен

Информация | Kарта
seen
1639
facebook

Художествена галерия “Димитър Добрович” – Сливен, води началото си от 1905 г. В завещанието си възрожденският художник Димитър Добрович оставя на родния си град 14 свои творби. С тях младият художник Йордан Кювлиев урежда първата експозиция в библиотеката на читалище “Зора”.

По-късно към тези творби се прибавят и завещаните 40 творби от Зоица Кювлиева – майка на трагично загиналия художник Йордан Кювлиев. През 1965 г. Художествена галерия “Димитър Добрович” е обособена като самостоятелен културен институт.
Галерията има разкрити три постоянни експозиции:
- Съвременно българско изкуство
- Старият Сливен
- Християнско изкуство

В сбирката са застъпени творби от XVII век до наши дни.
Днес галерията притежава 6000 художествени творби - живопис, графика, скулптура, приложно изкуство, икони и църковна утвар.