Къщи музеи >> Къща-музей на Сливенския бит

Къща-музей на Сливенския бит

Информация | Kарта
seen
3099
facebook

Дядо Боювата къща в Сливен е построена в 1813 г. в една от най-старите сливенски махали - "Кафтанджийска" от неизвестни тревненски майстори. Къщата е симетрична къща, която е един от най-ценните архитектурни паметници от епохата на Възраждането.

През 1963 г. дядо Боювата къща е превърната в музей, в който е открита експозиция, пресъздаваща уредбата и уюта на сливенския занаятчийски дом от XIX в.

В сегашния си вид къщата и дворът са разделени от зид, с който се оформят две къщи - дядо Боювата, известна още като къщата на Паткоолу, и Арнауткина къща.

От двора посредством комшолук се осъществява връзката с Арнауткината къща. В 1970 г. в нея е уредена постоянна изложба, която сполучливо пресъздава европейското влияние в бита на сливенци в началото на XX век.