Езера и язовири >> Бургаско езеро

Бургаско езеро

Информация | Kарта
seen
2965
facebook

Бургаското езеро (Вая) е плитък лиман на брега на Черно море, западно от Бургас. То е най-голямото естествено езеро в България. Дължината му е 9,6 км, ш. 2,5 - 5,0 км., площ 28 кв. км, дълб. до 13 м. Отделено е от морето посредством пясъчна коса.

Свързано е с морето чрез канал с шлюз. Подхранва се предимно от речните води. В западната част се вливат Айтоска река, Съндердере и Чукарска река. Прехвърлят се пресни води и от Мандренското езеро, превърнато в язовир.
Над езерото минава Виа Понтика - една от големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа. В него гнездят 254 вида птици, 61 от които са включени в Червената книга на България.