още забележителности >> Исторически музей - Поморие

Исторически музей - Поморие

Информация | Kарта
seen
4898
facebook

Тук е показана историята на града и региона от праисторическия до късно средновековния период. Музеят се помещава в основно реконструираната сграда на бившата гимназия.

Сградата е строен през годините на Кримската война със средствата на г-ца Караяндина за девическа гимназия.
В първа зала са представени предмети от бита, както и праисторическа керамика от халколита (V – ІV хил.пр.Хр.)

Втора зала, съдържа материали, свързани с античния град както и оформен отдел “Подводна археология”, където са представени каменни котви от късната бронзова епоха, Каменни и оловни щокове от ІV – ІІ в. пр.Хр., находки от амфори.

В трета зала са представени части от античния водопровод на града, оброчни плочки, надпис, посветен на бог Аполон, украшения, апликации и фибули.

Отделно са обособени намерените архитектурни елементи от антични сгради, както и надписи на старогръцки, латински и арабски език.

Представените в четвърта зала монети на Анхиало, Месамбрия, Деултум, Марцианопол, както и тракийски, македонски, римски, византийски,старобългарски и османски такива , говорят за оживената търговия и връзки на древния град.

Работно време: понеделник до петък в часовете от 8.00 ч. – 12.00 ч. и 13.00 ч. - 17.00 ч.

Контакти:
Ул. "Кназ Борис" № 33 А
E - mail: pomoriemuseum@abv.bg
ТЕЛЕФОН: +359 596 / 2 20 08