Къщи музеи >> Стари поморийски къщи

Стари поморийски къщи

Информация | Kарта
seen
2443
facebook

В Поморие се намира резерватът “Стари Поморийски къщи”, който включва 10 стари къщи по улици – Стефан Караджа, Кубрат, Силистра и Кряз Борис.

Поморийската къща е двуетажна къща с каменно приземие и паянтов етаж с дъсчена обшивка от чамови дъски и букови цепеници върху тях , като и придават характерен образ.

Това е продиктувано от климатичните условия. Хоризонталните дъсчици не позволяват на влагата да проникне в стената.
Високото приземие е изградено от камък, понякога с полуетаж в едно пространство, където се изграждат кухненски и стопански помещения. То е служело за склад на виното, за сушене на риба и рибарски мрежи.

В богатите къщи салоните и стаите имат художествена украса по таваните и стените.

Фасадата на къщата е по – отворена в етажа към външния свят, към улицата и съседните къщи. Прозорците са по – големи и повече на брой, организирани в групи по помещения, посредством което се достига до ясно изявен композиционен ритъм.

При подробното разглеждане на плановите схеми на жилищния етаж се формират няколко групи. Най – разпространена е асиметричната планова схема, когато салонът заема единия ъгъл на етажа, а стаите му са наредени от двете му страни.

Във втората група спадат къщите, в които салонът заема централно положение, а стаите му са наредени от трите му страни. Художественото оформяне на интериорите става по – богато, срещат се касетирани тавани ,дърворезбени композиции, многоцветно линеарно изписване на стените.

Отделните къщи са разположени най – често на уличната линия , и следват извивките на тесните калдаръмени улички. Дъсчените еркери с конзоли, балконите с ажурни парапети, вълнообразната линия на керемидите, белите комини по покривите върху фона на синьото небе изграждат характерния пейзаж на възрожденското Поморие.