Манастири и църкви >> Рождество на Пресвета Богородица

Рождество на Пресвета Богородица

Информация | Kарта
seen
2006
facebook

В централната част на Поморие е изградена църква, дело на прочутия тревненски майстор Уста Генчо Кънев. Това е български съборен храм “Рождество на Пресвета Богородица”, построен в 1890 г., но поради смъртта на първомайстора някои от елементите на църквата са останали недовършени. Църквата е осветена от сливенския митрополит Герасий през 1891 г.

По своята планова схема, църквата е ново решение на централната култова сграда, повлияно от Варненската катедрала. Тук за първи път Генчо Кънев преминава към плана на централно куполната църква с четири свободни подпори.

Наосът е почти квадратен, освободен от всякакви допълнителни елементи, като върху четири колони, издигнати в средата му, е трябвало да бъде построен внушителен купол. Той не е бил издигнат, а на негово място е изграден почти плосък сляп купол.

Иконите са изработени в Русия, с академичен рисунък и са разположени на двата протоскинария.

През 1959 г. църквата е основно преустроена, изписана от художниците Н.Ростовцев, К.Йорданов и А.Сорокин, а иконостасът се подменя с резбован - дело на К.Кошаревски. В него има елементи неприемливи за източноправославната иконография.