Сто туристически обекта >> Славейковото училище - Търговище

Славейковото училище - Търговище

Информация | Kарта
seen
4947
facebook
Славейковото училище - Търговище

Сградата на Славейковото училище в Търговище е паметник на културата от национално значение. Построена през 1863 година за светско училище, тя е уникална и рядко срещана по мащабите си за България от епохата на Възраждането. В нея е учителствал Петко Р. Славейков. Затова в историческото съзнание на търговищенци училището остава като “Славейковото училище”.

Днес тук се съхранява фондът на Историческия музей, който наброява 30 000 музейни единици и научната библиотека.

Сградата е разположена като подчертан вход към старинния квартал “Вароша”.