Резервати в България >> Защитена местност Урумово лале

Защитена местност Урумово лале

Информация | Kарта
seen
3414
facebook
Заема каменист, силно варовит стръмен склон, землище с. Пайдушко, област Търговище. Под защита се намира естествено находище от 12,0 ха на растителния вид Урумово лале, представен в трите му форми - жълта, пъстра и червена. Последната форма е представена от единични екземпляри. Видът под защита е български ендемит, застрашен от изчезване и включен в “Червената книга” на България.