Тракийски гробници >> Базилика и светилище - с. Драгановец

Базилика и светилище - с. Драгановец

Информация | Kарта
seen
4110
facebook

В село Драгановец се намира археологически комплекс, състоящ се от Тракийско светилище от II-IV в., посветено на Херос и бог Аполон, византийска петкорабна базилика от V-VI в., единствената в България пещ за строителна керамика.

Тракийското светилище е с правоъгълна форма 18/10 м. Мраморни оброчни плочки, намерени при разкопките са посветени предимно на Аполон, Зевс и Деметра. Върху една от плочките е разчетен епитетът АУЛУСАДА - епитет използван за Аполон единствено при светилището в Драгановец.

В по-късен етап върху светилището е изградена ранновизантийска базилика с размери 20/30м, петкорабна, триабсидна сграда с нартекс. По-късно към нартекса от запад е пристроена екзонартика. Около базиликата е имало развито селище, което в израства късносредновековно българско свързано със средновековната българска крепост “Марната”.