Манастир край с. Равна – Провадия

Манастир край с. Равна – Провадия

Информация | Kарта
seen
4839
facebook
Манастирът е бил издигнат от Княз Борис, непосредствено след покръстването на българите. Според намерен надпис манастирската църква е била осветена на Гергьовден – 23 април 889 г. Архитектурният план е в стила на съвременните строежи в Константинопол, Източна Тракия, Елада и Армения. Силно впечатление правят общежитието на манастирското братство, училището, скрипторият, надписите.

Предполага се, че тук се е оттеглил на преклонна възраст Княз Борис.