Резервати в България >> Резерват Балтата

Резерват Балтата

Информация | Kарта
seen
2766
facebook

Резерват Балтата е разположен в лонгозната гора по долното течение на р. Батова(землището на с. Оброчище, Балчик). Това е най-северно разположената в Европа лонгозна растителност.

Реката извира от Франгенското плато под името Джевизлийска река. Тече на север, а при село Батово завива на изток, като се влива в Черно море между Варна и Балчик. Тя е единствената непресъхваща река в добруджанския край. Устието и е лиман и там се намира резервата. Балтата е разположен в непосредствена близост до курорт Албена.