Руско турска война >> Военно-исторически музей – Бяла

Военно-исторически музей – Бяла

Информация | Kарта
seen
3773
facebook

Открит е през 1907 г. от Стоян Заимов в сградата на бившия харем, който е служил за главна квартира на цар Александър ІІ през Руско-турската война 1877-78 г. В двора му е и гробът на баронеса Юлия Вревская и медицинската сестра Неелова.

По лична заповед на Николай II са отворени военните складове, военно-историческите музеи в Петербург, арсеналите и архивите на Зимния дворец. Подаръците и бъдещите експонати са натоварени на няколко трена и придружени от военни команди, са складирани на пристанището в Одеса.

Материалите пристигат във Варна с три парахода в различно време: на 3, 9 и 18 декември 1903 г. Оръдията, лафетите, предниците, зарядните ракли, понтонни коли и части, лодки и снаряди са складирани на открито, а други - в навесите на морската част и 8-ми Приморски пехотен полк.

Военният министър генерал Савов командирова във Варна капитан Михлюзов от 5-ти артилерийски полк с 20 войника да приеме и изпрати материалите до музеите. Различните манекени, картини, модели на кораби и мостове са изпратени в София и изложени в Офицерския клуб и от там изпратени по къщите-музеи. Към края на септември оградата била готова.