Трета Българска държава >> Исторически музей – Попово

Исторически музей – Попово

Информация | Kарта
seen
1768
facebook

Музейният фонд включва над 23 000 единици, разпределени в следните раздели: археология, етнография, Попово и районът в периода ХV-ХІХ в., изобразително изкуство.

Най-голям интерес представляват археологически находки от района на града и околните селища (праисторическа идолна и малка римска бронзова пластика, мраморни оброчни релефи с изображения на божества от тракийския и гръкоримски пантеон, предмети, придобити от разкопки на късноантичната крепост "Ковачевско кале", проучвана от музея съвместно с ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"); възрожденски икони и старопечатни книги; предмети, свързани със стопанския, политически, просветен и културен живот в малкия град; творби на изявени български художници и на местни автори.