Войни за национално обединение >> Военно гробище – Добрич

Военно гробище – Добрич

Информация | Kарта
seen
2779
facebook
В северната част на Добрич се намира единственото в България запазено военно гробище от Първата световна война.
Тук в периода 1916 - 1917 г. са погребани в единични и братски гробове около 3500 войни от десет националности и пет вероизповедания. Погребаните в единични гробове български офицери са 60, а войниците и подофицерите – 194, сочат историческите хроники.