Манастири и църкви >> Църквата Св. Константин и Елена

Църквата Св. Константин и Елена

Информация | Kарта
seen
3179
facebook

Църквата "Св. Константин и Елена" - Велико Търново се намира на запад от църквата "Св. Спас" и е с 14 стъпала по-високо от нея, а от главната улица на 50 стъпала по-ниско. През XIX в. тя се включвала добре в общата панорама сред големите възрожденски къщи, които са я заобикаляли. При изграждането и Кольо Фичето успял много умело да съчетае разнообразни архитектурни форми и елементи, като полуцилиндрични, елиптични и кръстати сводове, полукръгли и сплеснати арки. По неповторим и изключително красив начин Кольо Фичето успява да изгради и обедини църквата и камбанарията. Той постига голям успех и в живописната монументална архитектура, съчетана с околната среда. Построяването на тази църква разкрива творческите му възможности и го издига като бележит възрожденски майстор.

Вляво от входа в преддверието са вградени надгробни плочи на видни търновски дейци. Една от тях е на хаджи Минчо Хаджицачев. Тук е и паметникът на митрополит Панарет Рашев, дело на румънския скулптор Йон Джорджеско. На южната фасада по-късно са вградени богато орнаментирани надгробни плочи.