Манастири и църкви >> Църквата Рождество Богородично

Църквата Рождество Богородично

Информация | Kарта
seen
3050
facebook

Намира се в т. нар. "Болярска махала" на Велико Търново. Църквата "Рождество Богородично" е построена от Кольо Фичето (1842-1844 г.). Изградена е от дялан пясъчник, като характерни особености на църквата са големият главен корниз и двойната, фичевска кобилица от камък и червени тухли. Украсена е с четири колонки и елипсовидни прозорци, които придават особена оригиналност на фасадата. На 30 м западно от нея е построена камбанарията, също иззидана от дялан камък.

Подът е застлан с мраморни плочи. Най-оригиналното във вътрешността на църквата са двата реда капители. Сводовете са направени от тухли и хоросан. Освен главния вход има още две странични, симетрично разположени врати, през които се излиза във външните аркади. Построена е със средства, събирани от населението по махали.

Църквата е съборена до основи от земетресението на 1 април 1913 г. В последствие е по чертежи е възстановена като макет на Леон Филипов.