Зимни курорти >> Кк Беклемето - Троян

Кк Беклемето - Троян

Информация | Kарта
seen
6391
facebook
Кк Беклемето е разположен на 22 км югозападно от Tроян /под Троянския проход на 1320 м.н.в./ Беклемето предлага чудесни условия за зимен туризъм. Разполага с два стационарни ски влека; три ски-гардероба, шест моторни шейни и един радтрак. Снегозадържането тук е около 170 дни годишно. Беклемето е изходна база за много туристически маршрути из Троянския Балкан.